Podatek na fundusz dla osób niepełnosprawnych obciąży tylko najbogatszych

Jakiś czas temu premier Morawiecki zapowiedział wprowadzenie opłaty na rzecz funduszu dla osób niepełnosprawnych. O nowym projekcie na razie nie wiadomo zbyt wiele, jedno jest pewne – koszty poniosą wyłącznie najbogatsi Polacy.

Szczegóły projektu najprawdopodobniej poznamy już za kilka tygodni. Daniną nie będą obłożeni wszyscy Polacy, aczkolwiek garstka osób, które zarabiają najwięcej. Szacuje się, że nowy podatek odczuje tylko 0,5% społeczeństwa. To podatek z wynagrodzenia osób z najwyższymi dochodami, będzie zasilał fundusz dla osób niepełnosprawnych. Pieniądze będą przeznaczane na wsparcie osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Umożliwią zrównanie szans osób niepełnosprawnych na rozwój w mniejszych miejscowościach oraz wsiach, znalezienie przez nich pracy, środki będą przeznaczane również na poprawę warunków bytowych.

Obecnie Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem daniny solidarnościowej, więcej informacji ma być przekazanych do publicznej wiadomości już za kilka tygodni. Podatek na fundusz dla osób niepełnosprawnych najprawdopodobniej będzie wprowadzony w przyszłym roku. Takie zmiany są wynikiem protestów osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin, które trwają pod sejmem od dłuższego czasu. Protestujący postulują między innymi o wprowadzenie dodatku rehabilitacyjnego w kwocie 500 złotych miesięcznie dla osób pełnoletnich niepełnosprawnych, które są niezdolne do samodzielnego funkcjonowania. Oczywiście na przyznanie takiego dodatku nie miałoby wpływu kryterium dochodowe i pieniądze nie byłyby wliczane do dochodu. Drugim postulatem protestujących jest zrównanie renty socjalnej z najniższą emeryturą wypłacaną przez ZUS w przypadku całkowitej niezdolności do pracy i podwyższeniem tej stawki do minimum socjalnego. Według wyliczeń realizacja drugiego postulatu kosztowałaby państwo 600 mln złotych rocznie.

Ranking kredytów mieszkaniowych październik 2023
Ranking kredytów gotówkowych październik 2023
Zdolność kredytowa kalkulator październik 2023
Promocje bankowe październik 2023