Zmiany w nieruchomościach – będą kary?

Środowisko finansowe w Polsce od dłuższego czasu wytykało błędy w prawie dotyczącym zarządzania nieruchomościami i pośrednictwie w obrocie nieruchomościami. Wynikiem nacisków na Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w życie wejdą od 1 września 2017 roku zmiany z tym związane. Ustawodawca dostrzegł rosnące ryzyko w tej sferze, zwłaszcza jeśli zarządcą, czy pośrednikiem byłą osoba niekompetentna i niosąca więcej szkód, niż korzyści dla konsumenta, poprzez brak wiedzy, doświadczenia i podstawowych narzędzi do wykonywania takich czynności. Celem ustawy jest więc przede wszystkim ochrona konsumentów przed tego typu ryzykami.

Co się zmieni?

Nowością jest możliwość zawierania umów elektronicznych z zarządcami i pośrednikami. Ma to uzasadnienie w szerokiej komputeryzacji i kierowaniu się wygoda konsumentów. Do tej pory umowy zawierane były tradycyjnie, w formie papierowej. Pośrednicy od nowa uzyskają dostęp do baz, rejestrów i dokumentów, które to prawo utracili z chwilą deregulacji zawodu. Dzięki nabytym uprawnieniom lepiej będą oni mogli wywiązywać się z umów. Do najważniejszych rejestrów, do których nabędą dostęp jest rejestr osób posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, oraz sprawdzą dzięki temu, czy nie zostały naniesione nań inne osoby. Nowością jest wprowadzenie kilku nowych definicji, m. in. zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami czy zawód pośrednika i zarządcy. Wedle definicji zawartych w ustawie osoby wykonujące ww. zawody muszą pobierać za usługi wynagrodzenie, działalność wykonywać muszą w sposób ciągły i zorganizowany. Ustawodawca narzuca na te osoby również obowiązek ubezpieczenia OC. Za brak przewidziane są kary pieniężne aż do pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Kary nakładane będą przez Inspekcję Handlową po wpływie skargi od klienta, który nie uzyskał potwierdzenia polisy przez zarządcę/pośrednika.
Jak wynika ze zmian celem jest rzeczywiście ochrona dóbr konsumenta, ale i zdyscyplinowanie osób wykonujących na jego rzecz te określone czynności. Miejmy nadzieję, że działania przyniosą pożądane efekty.

Poniższe zestawienia mogą Cię zainteresować:
Ranking kredytów mieszkaniowych październik 2023
Ranking kredytów gotówkowych październik 2023
Zdolność kredytowa kalkulator październik 2023
Promocje bankowe październik 2023