Bank Millenium wnosi istotny wkład w rozwój usług finansowych w Polsce. Posiada zindywidualizowaną i atrakcyjną ofertę przeznaczoną dla klientów indywidualnych – znane produkty to między innymi Konto 360 oraz Super Procent. Bank oferuje także produkty i usługi dla szeroko pojętego biznesu, w tym również dla dużych przedsiębiorstw. W skład grupy Millenium wchodzą spółki: Millenium Leasing, Millenium Dom Maklerski i Millenium TFI, dzięki czemu w oddziałach banku klient może korzystać nie tylko z typowych usług bankowych, ale także z usług leasingu, usług maklerskich oraz z funduszów inwestycyjnych i planów oszczędnościowych.

ZAPYTAJ O KREDYT W TYM BANKU

Oferta Banku Millennium, aktualne promocje i kontakt: