BOŚ

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) stanowi unikatową instytucję na polskim rynku finansowym, skoncentrowaną na wspieraniu i finansowaniu projektów proekologicznych. Założony w 1991 roku, na fali rosnącej świadomości ekologicznej i potrzeby ochrony środowiska naturalnego, BOŚ zyskał reputację banku, którego misją jest promowanie zrównoważonego rozwoju i ekologii. Jego oferta, skierowana zarówno do klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych, łączy w sobie nowoczesne rozwiązania finansowe z troską o planetę.

SPRAWDŹ OFERTĘ

Centrala BOŚ Banku
ul. Żelazna 32
00-832 Warszawa

infolinia dla obecnych klientów: +48 22 543 34 34
infolinia dla nowych klientów: +48 22 290 56 05
infolinia dla firm: +48 22 543 34 88
zastrzeganie kart: 801 355 455 lub 22 543 34 34

Oddziały BOŚ Banku

Profil działalności i misja Banku Ochrony Środowiska

BOŚ od początku swojego istnienia akcentuje swoje zaangażowanie w finansowanie projektów mających na celu ochronę środowiska. Bank realizuje to poprzez oferowanie specjalistycznych produktów kredytowych, które umożliwiają realizację inwestycji w odnawialne źródła energii, termomodernizację budynków, zakup urządzeń ekologicznych czy rozwój zielonego transportu. Działania BOŚ wspierają także efektywność energetyczną i gospodarkę odpadami, podkreślając rolę banku w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym i degradacji środowiska.

Oferta Banku Ochrony Środowiska

W ofercie BOŚ znajdują się produkty finansowe zaprojektowane z myślą o potrzebach zarówno klientów biznesowych, jak i indywidualnych. Bank udziela kredytów na realizację inwestycji proekologicznych, współpracując w tym celu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z funduszami wojewódzkimi. Klientom indywidualnym oferuje między innymi „Kredyt Czyste Powietrze”, przeznaczony na termomodernizację i instalacje OZE. BOŚ wyróżnia się także ofertą dla przedsiębiorstw, dostarczając finansowanie na projekty związane z ochroną środowiska, efektywnością energetyczną oraz innowacjami ekologicznymi.

Znaczenie i wpływ Banku Ochrony Środowiska na rynek

BOŚ, jako instytucja z ponad 30-letnim doświadczeniem, odegrał najważniejszą rolę w kształtowaniu świadomości ekologicznej w Polsce. Bank, finansując projekty o wartości ponad 23 miliardy złotych, przyczynił się do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz promocji zrównoważonego rozwoju. Dzięki współpracy z różnymi podmiotami i instytucjami, BOŚ wpływa na ekologiczną transformację kraju, wspierając inicjatywy, które mają realny wpływ na ochronę środowiska.

Bank Ochrony Środowiska to nie tylko instytucja finansowa, ale przede wszystkim ważny uczestnik rynku ekologicznego w Polsce. Jego dedykacja na rzecz finansowania zrównoważonego rozwoju i projektów ekologicznych czyni z BOŚ banku nie tylko z misją, ale i z wizją przyszłości, w której ekonomia i ekologia idą w parze. W obliczu globalnych wyzwań klimatycznych, rola banków specjalizujących się w zielonym finansowaniu, takich jak BOŚ, staje się nieoceniona, otwierając nowe możliwości dla rozwoju społeczeństwa z poszanowaniem dla środowiska naturalnego.

Pozostałe prezentacje instytucji finansowych: