Kredyty i pożyczki – Czym są i czym się różnią?

W świecie finansów terminy „kredyt” i „pożyczka” często są używane zamiennie, jednak kryją za sobą fundamentalne różnice, mające istotne implikacje dla kredytobiorców i pożyczkobiorców. Różnice te są ważne przed podjęciem świadomej decyzji finansowej.

KONTAKT Z EKSPERTEM

Kredyt – definicja i charakterystyka

Kredyt jest formą finansowania, którą udzielają wyłącznie banki lub spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK-i), regulowaną przez prawo bankowe. Jego charakterystyczną cechą jest przeznaczenie na określony cel, określony w umowie kredytowej. Umowa kredytowa musi być zawarta w formie pisemnej i określa szczegóły takie jak kwota, termin spłaty, oprocentowanie oraz ewentualne prowizje. Proces ubiegania się o kredyt wymaga przeprowadzenia przez bank szczegółowej analizy zdolności kredytowej wnioskodawcy, co może wiązać się z koniecznością przedstawienia szeregu dokumentów i dłuższym czasem oczekiwania na decyzję.

Pożyczka – definicja i charakterystyka

Pożyczka to umowa cywilnoprawna, która może być udzielona przez każdą osobę lub instytucję, nie tylko przez banki. Charakteryzuje się większą elastycznością niż kredyt, ponieważ może być przeznaczona na dowolny cel. Umowa pożyczki nie musi mieć formy pisemnej, jeśli jej wartość nie przekracza 1000 zł, a warunki takie jak oprocentowanie, termin spłaty czy wysokość rat mogą być ustalane dowolnie między stronami. Pożyczka może być również udzielona na zasadach nieodpłatnych.

Główne różnice między kredytem a pożyczką

1. Podmiot udzielający – kredyt może być udzielony wyłącznie przez banki i SKOK-i, natomiast pożyczkę może udzielić każdy, w tym osoby prywatne i inne instytucje finansowe.

2. Przeznaczenie środków – kredyt jest zazwyczaj przeznaczony na określony cel, który musi być wskazany w umowie kredytowej, np. zakup mieszkania czy samochodu. Pożyczka może być przeznaczona na dowolny cel.

3. Regulacje prawne – kredyty są regulowane przez prawo bankowe, co wiąże się z koniecznością przestrzegania szczegółowych procedur i zasad. Pożyczki regulowane są przez kodeks cywilny, co daje większą swobodę w ustalaniu warunków umowy.

4. Forma umowy – umowa kredytowa wymaga formy pisemnej, podczas gdy umowa pożyczki do 1000 zł może być zawarta nawet ustnie.

KONTAKT Z EKSPERTEM

Podsumowanie

Świadomość różnic między kredytem a pożyczką jest niezbędna dla każdego, kto rozważa zaciągnięcie zobowiązania w banku lub w firmie pożyczkowej. Wybór między kredytem a pożyczką powinien być zatem podyktowany indywidualnymi potrzebami, możliwościami finansowymi oraz celami, na które planuje się przeznaczyć uzyskane środki. Podstawa to dokładne zapoznanie się z warunkami umowy oraz świadome podjęcie decyzji, które najlepiej odpowiada naszym oczekiwaniom i możliwościom.

Jacek Grudniewski
Ekspert portalu Kredytypozyczki.com