Kredyty studenckie

Zapisanie się na studia to dopiero początek długiej drogi. W wielu przypadkach wiąże się to ze zmianą miejsca zamieszkanie, uczelnie mieszczą się w dużych miastach a utrzymanie się w takich miejscach jest bardzo drogie. Już samo wynajęcie stancji lub pokoju w akademiku może spustoszyć nasz portfel, a do tego dochodzą jeszcze koszty dojazdów, zakup podręczników oraz utrzymanie się. Rząd postanowił pomóc młodym ludziom i wprowadził tak zwane kredyty studenckie, udzielane są one na preferencyjnych warunkach. Może je otrzymać każdy student który nie przekroczył wieku 26 lat, który złożył odpowiedni wniosek, i u którego dochód na jednego członka w rodzinie nie przekracza określonego pułapu. Kredyty studenckie udzielane są nawet na cały okres studiów, jeśli na przykład ukończymy studia licencjackie, to potem wystarczy tylko podpisać aneks do umowy i dalej można otrzymywać takie dofinansowanie. Kredyty studenckie wypłacane są w równych miesięcznych ratach, wypłaty wstrzymywane są tylko podczas wakacji. Warunkiem otrzymywania rat jest utrzymywanie statusu studenta przez cały okres studiów. Kredyty spłaca się dopiero po dwóch latach od ukończenia studiów.

Leave a Reply