Umowa na czas określony, a szanse na kredyt

Jeszcze kilka lat temu banki mniej przychylnie oceniały potencjalnych kredytobiorców, którzy zatrudnieni byli na umowę na czas określony. Nierzadko tacy klienci mieli nikłe szanse na uzyskanie kredytu. Dziś, wraz ze zmianami gospodarczymi i ogólna sytuacja na rynku pracy nawet ci, którzy nie posiadają umowy o prace na czas nieokreślony maja możliwość uzyskania pożyczki. Oczywiście przychylniej banki traktują stałych etatowców, ale umowy na czas określony czy umowy zlecenia, a nawet o dzieło dają możliwość uzyskania kredytu.

Zwykle przy umowie o prace na czas nieokreślony, a więc takiej, w której nie oznaczono zakończenia pracy i dające większe przywileje pracownikowi, formalności ograniczone są do minimum. Przy innych rodzajach umów to klient musi udowodnić, że bank może uznać uzyskiwane dochody za stałe i za takie, które umożliwią spłatę zobowiązania w terminie i oznaczonej w umowie kredytowej wysokości.

Do badania zdolności kredytowej bank przyjmuje nie tylko wysokość uzyskiwanych dochodów, ale także okres trwania umowy i jej stały charakter. Tak więc jeśli umowa na czas określony opiewa na kilka lat (a tak czasem bywa), nie powinno być problemu. Podobnie sprawa wygląda w sytuacji, gdy dostarczymy od pracodawcy list informujący, że umowa okresowa będzie ulegała przedłużeniu (podobnie w przypadku umowy zlecenia, czy o dzieło).  W zależności od okresu, na jaki zawarto tego typu umowę, bank określi maksymalny okres spłaty kredytu. Najpewniej wymagane będzie przedłożenie wiele więcej dokumentów, niż w przypadku umowy na czas nieokreślony. Tak więc problem z brakiem akceptacji takiej umowy może mieć miejsce jedynie w przypadku długoterminowego kredytu, np. hipotecznego.

Które banki chętnie udzielą pożyczek na krótsze okresy?

Praktycznie każdy bank akceptuje umowy terminowe, ale ma różne wymagania formalne. W jednych okres zatrudnienia nie może być krótszy niż 3 miesiące (np. w BOŚ Banku, mBanku, BZ WBK czy PKO BP), a w innych nie mniej niż 6 miesięcy (np. Citi, Credit Agricole, Raiffeisen Polbanku, Banku Pocztowym czy ING). W dostępnych w sieci porównywarkach kredytów można znaleźć aktualne zestawienia ofert, wraz z ogólnymi warunkami kredytu. Zdarzają się i takie, gdzie wystarczy miesięczny okres zatrudnienia.

Tak więc zaciągnięcie kredytu przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace na czas określony jest możliwe. Wiąże się to jednak ze zwiększonymi formalnościami, jest też uzależnione od kwoty i okresu kredytu o jaki się takie osoby ubiegają.

Leave a Reply