Wszystko na temat programu „Mój Prąd”. Co trzeba wiedzieć dotacji do dla gospodarstw domowych?

Program „Mój Prąd” jest kluczowym elementem wsparcia dla gospodarstw domowych w Polsce, mającym na celu zachęcenie do inwestycji w odnawialne źródła energii, przede wszystkim w instalacje fotowoltaiczne. Jego rola w kształtowaniu energetyki prosumenckiej, czyli modelu, w którym użytkownicy stają się zarówno producentami, jak i konsumentami energii, jest nie do przecenienia. Program ten oferuje nie tylko finansowe wsparcie dla osób fizycznych zamierzających zainstalować panele słoneczne, ale również dla tych, którzy chcą zwiększyć efektywność energetyczną swoich domów poprzez dodatkowe urządzenia, takie jak magazyny ciepła, pompy ciepła, magazyny energii elektrycznej czy systemy zarządzania energią.

KONTAKT Z EKSPERTEM

Podstawowe informacje o programie

Program „Mój Prąd” jest inicjatywą rządową, zarządzaną przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), skierowaną do właścicieli domów jednorodzinnych. Jego głównym celem jest wsparcie w instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy do 10 kW. Beneficjenci mogą liczyć na dotacje pokrywające do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji, z maksymalnym wsparciem do 5 tys. zł dla mikroinstalacji do 10 kW i do 27,5 tys. zł dla instalacji o większej mocy.

Warunki udziału

Aby skorzystać z programu, wnioskodawcy muszą spełniać określone warunki. W pierwszej kolejności, należy zainstalować system fotowoltaiczny i ponieść koszty z własnych środków, które następnie zostaną potwierdzone fakturą. Ważne jest również, aby rozliczać się w systemie net-billing, który pozwala na sprzedaż nadwyżek wyprodukowanej energii do sieci. Program „Mój Prąd” jest otwarty dla nowych prosumentów, jak i dla tych, którzy już korzystali z dotacji, ale chcą rozbudować swoje istniejące systemy o nowe technologie.

Dodatkowe urządzenia

Kluczowym aspektem programu „Mój Prąd” jest możliwość uzyskania dodatkowego wsparcia finansowego na zakup urządzeń, które zwiększają efektywność energetyczną domu. Dotacje na takie urządzenia, jak magazyny ciepła, pompy ciepła, magazyny energii elektrycznej, mogą znacznie podnieść wartość dofinansowania, w niektórych przypadkach do 58 tys. zł. Jest to szczególnie atrakcyjne dla osób, które planują kompleksową modernizację swojej nieruchomości w kierunku zwiększenia efektywności energetycznej.

Wnioskowanie o dofinansowanie

Proces składania wniosków o dofinansowanie jest w pełni zdigitalizowany i wymaga użycia profilu zaufanego lub e-dowodu. Ważne jest, aby do wniosku dołączyć wszelkie wymagane dokumenty, takie jak faktury za instalację, zaświadczenie o podłączeniu do sieci czy protokół odbioru prac. Wnioski są rozpatrywane w ciągu 90 dni, a decyzja o przyznaniu dotacji jest komunikowana wnioskodawcom elektronicznie.

Wnioski o dofinansowanie należy składać z należytą starannością, upewniając się, że wszystkie wymagane dokumenty są kompletnie i poprawnie wypełnione, aby uniknąć opóźnień lub odrzucenia wniosku.

KONTAKT Z EKSPERTEM

Podsumowanie

Program „Mój Prąd” odgrywa istotną rolę w promowaniu odnawialnych źródeł energii w Polsce. Oferuje on szansę na znaczące obniżenie kosztów energii dla gospodarstw domowych, a jednocześnie przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju i redukcji emisji CO2. Dzięki temu programowi, fotowoltaika staje się coraz bardziej dostępna dla szerokiego grona odbiorców, wspierając tym samym transformację energetyczną w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Jacek Grudniewski
Ekspert portalu Kredytypozyczki.com