Kredyt hipoteczny z nowym dowodem – co banki na brak zameldowania?

Nowe dowody osobiste budzą wiele kontrowersji. Zniknęła z nich bowiem rubryka z adresem zameldowania. W dokumencie brakuje również własnoręcznego podpisu właściciela dowodu. Co na to banki? Czy na nowy dowód będzie nam łatwo zaciągnąć kredyt hipoteczny?

Nowe praktyki

Zmiany w dowodach wymusiły na bankach wypracowanie nowych procedur. Wprawdzie nie utrudniają one właścicielom nowych dokumentów, które nie posiadają adresu zameldowania, zaciągnięcia kredytu, ale placówki muszą potwierdzić miejsce zamieszkania klienta. Najczęściej wnioskodawca musi złożyć oświadczenie, w którym poda adres. Owo oświadczenie jest dokumentem na piśmie z własnoręcznym podpisem oświadczającego. W praktyce oznacza to, że podanie nieprawdziwych danych, będzie wiązać się z odpowiedzialnością karną.

Czy pisemne oświadczenie zawsze wystarczy?

Własnoręcznie podpisane oświadczenie, podające informację o miejscu zamieszkania, nie zawsze wystarczy. Niektóre banki wymagają dodatkowych zabezpieczeń, ponieważ pociąganie klientów, którzy wpiszą fałszywe dane, do odpowiedzialności karnej byłoby dla placówek bardzo kłopotliwe. Najczęściej adres należy potwierdzić okazując rachunek za prąd lub gaz. Czasami klient, który wnioskuje o przyznanie kredytu hipotecznego, musi przedstawić zaświadczenie z urzędu gminy o zameldowaniu pod konkretnym adresem. Taki wymóg jest jednak rzadkością wśród banków, które starają się uprościć procedurę właścicielom nowych dowodów osobistych, a nie utrudniać ją.

Dlaczego dodatkowe zabezpieczenia?

Wielu kredytobiorców narzeka na konieczność przedstawiania dodatkowych dokumentów, które potwierdzają adres zamieszkania. Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że banki starają się po prostu zabezpieczyć przed oszustami, którzy wyłudzają kredyty na skradzioną tożsamość. Dlatego dodatkowe formalności najlepiej traktować jako sposób ochrony konsumentów oraz instytucji finansowych, a nie jako niepotrzebną, uciążliwą procedurę. Niestety banki muszą wypracować nowe procedury, ponieważ zmiana dowodów osobistych znacznie utrudniła im potwierdzanie tożsamości klientów.

Leave a Reply